Jumalah Penduduk berdasarkan Kepala Keluarga

http://FACEBOOK.COM

REKAPITULASI JUMLAH KEPALA KELUARGA BERDASARKAN JENIS KELAMIN
NO RW  :    001
NO NO RT JUMLAH KEPALA KELUARGA
LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 RT. 001  58,  14,  72,
2 RT. 002  63,  11,  74,
3 RT. 003  44,  12,  56,
4 RT. 004  55,  10,  65,
5 RT. 005  53,  12,  65,
6 RT. 006  41,  11,  52,
 JUMLAH  RW :  001  314,  70,  384,
NO RW  :    002
NO NO RT JUMLAH KEPALA KELUARGA
LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
7 RT. 001  59,  5,  64,
8 RT. 002  64,  11,  75,
9 RT. 003  67,  16,  83,
10 RT. 004  76,  16,  92,
11 RT. 005  62,  15,  77,
12 RT. 006  60,  9,  69,
 JUMLAH  RW :  002  388,  72,  460,
NO RW  :    003
NO NO RT JUMLAH KEPALA KELUARGA
LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
13 RT. 001  72,  14,  86,
14 RT. 002  66,  5,  71,
15 RT. 003  66,  15,  81,
16 RT. 004  60,  11,  71,
17 RT. 005  54,  10,  64,
18 RT. 006  65,  9,  74,
19 RT. 007  45,  6,  51,
20 RT. 008  56,  10,  66,
 JUMLAH  RW :  003  484,  80,  564,
 JUMLAH  TOTAL 1 187,  222, 1 409,